Op deze pagina vindt u de verslagen van het zgn. economisch overleg dat het bestuur van de winkeliersvereniging voert met de gemeente en de wethouder economische zaken. Verslagen van voor 2010 zijn reeds per e-mail verzonden.