Voor de herinrichting van het winkelgebied gaan wij met een elftal-punten het overleg met de gemeente in.
Het eerste overleg is op 16 februari 2010.
Op 23 maart gesproken over de 1e versie plan van aanpak en pakket van eisen. Naast ons eisenpakket en 1e reactie is een bijdrage geleverd door bewoners en vereniging eigenaren Hortus Vicus en vereniging eigenaren Kranenburgplein.
Afspraak dat de 2e versie met plaatjes op 26 maart beschikbaar zal zijn en dat het commentaar op 2 april beschikbaar is voor afronding document.
Het verzonden commentaar naar de gemeente is hier te vinden.
De finale versie van het plan van aanpak en pakket van eisen voor de herinrichting Dorpsstraat d.d. 12 april 2010 is hier te lezen.
Op 6 mei 2010 heeft wederom een overleg met de gemeente plaatsgevonden. Het verslag daarvan treft u hier aan. Het verslag van het overleg op 1 juni 2010 met de nieuwe wethouders hier.
Op 25 juni hebben 2 bureaus een presentatie gegeven over hun visie op de herinrichting Dorpsstraat. De presentatie van Buro Sant en Co vindt u hier, die van Mixst en 01-10 Architecten hier. Het zijn vrij grote bestanden!
Op 18 augustus 2010 heeft de eerste van drie thema bijeenkomsten plaatsgevonden. De presentatie van de winkeliersvereniging over haar bijdrage aan de herinrichting vindt u hier.
Op 24 augustus een door allen gewaardeerde presentatie van keuze mogelijkheden t.a.v. sfeer, uitstraling en wat we authenticiteit van het dorp noemen gekregen.
De bijdrage van de WV is hier te zien en het verslag hier. De bijdrage van de Oudheidkamer vind u hier.
Op 1 september heeft de gemeente een visie gegeven over de verkeerskundige aspecten van ons centrum. Een herziene versie met uitwerking van het begrip shared space treft u hier aan. Het verslag van de presentatie van 12 oktober hier.
Op 17 november gaan we de uitgangspunten en programma van eisen definitief maken, het concept, planning en ook het verslag is beschikbaar.
Op 14 december waren er 3 onderwerpen: concept-convenant; resultaten passanten onderzoek en resultaten verkeersonderzoek.

Deelnemers aan de klankbordgroep herinrichting Dorpsstraat zijn begonnen met het nemen van foto's van gewenste sfeer en uitstraling en inrichting. Deze link brengt u bij die foto's. U wordt van harte uitgenodigd ze aan te vullen.

De herinrichting van ons centrum is in een volgende fase beland. Op 24 maart 2011 is er door de begeleidingscommissie en de gemeente een goed bezochte openbare inspraakavond gehouden in de hervormde kerk te Bleiswijk. De door u gestelde vragen en antwoorden vindt u hier.
Via de gemeentelijke website is verdere informatie te vinden.
Op 21 april 2011 is de gemeenteraad akkoord gegaan met plannen voor de herinrichting van ons centrum en is er aanvullend budget gekomen.