Bleizo of niet Zoblei?


Op 7 februari 2011 is het eindrapport Effectenanalyse Factory Outlet Center Bleizo aan de winkeliersverenigingen aangeboden voor reactie. De winkeliersverenigingen hebben deelgenomen in een begeleidingscommissie.
Onze reactie wordt voor 25 maart 2011 verwacht. Dus nu in alle openbaarheid aan de slag.
De 3 winkeliersverenigingen in Lansingerland hebben een gezamenlijke reactie gegeven op de conclusies in het eindrapport. De burgemeester van Lansingerland neemt onze reactie en zorgen serieus. Ons verzoek om een nader onderzoek specifiek gericht op de gevolgen voor de kernen van Lansingerland is overgenomen. In onze reactie worden we gesteund door de brancheorganisatie CBW-Mitex. Die zienswijze treft u hier aan.
Op 17 mei 2011 is het gemeenschappelijke nader onderzoek gereed gekomen. Ook het Stadshart Zoetermeer heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de gevolgen van de komst van een FOC. De winkeliersverenigingen Lansingerland zetten alles nu op een rijtje om daarna de politieke partijen te informeren over ons standpunt. Behandeling in commissie en raad zal medio juni plaatsvinden.
Op 26 mei 2011 organiseerden PvdA, D66, CDA en SP een hoorzitting in Zoetermeer over de mogelijke komst van een Factory Outlet Centrum (FOC) naar Bleizo. Het verslag is hier te vinden.
Het eindrapport naar het nader onderzoek van de effecten op de komst van een FOC voor de kernen van Lansingerland is gereed.
In de raadsvergadering van 30 juni 2011 hebben we de raad met onze argumenten niet kunnen overtuigen om tegen de komst van een FOC te zijn. Zie het artikel in de Heraut en het verslag van RTVRijnmond.

Op 21 september hebben we weer samen met CBW-Mitex ingesproken in de commissievergadering Ruimte en Leefomgeving van de provincie waar de locatie voor vestiging van een FOC in Bleizo is voorgesteld. Door alle partijen is een kritische houding ingenomen tegen de negatieve gevolgen voor de omliggende kernen, onafhankelijkheid van het onderzoek naar die gevolgen en de bijkomenden effecten van internetverkoop en crisis. Via deze link komt u bij de webcast van de vergadering. Behandeling FOC vanaf 1 uur en 8 min.
Op 19 oktober is een door CBW-Mitex georganiseerde meeting voor de verenigingen in de provincie gehouden. De eerste nieuwsbrief treft u hier aan. Onze gezamenlijke reactie naar de provincie hier.
Uitzending Altijd wat, starten op 22 minuten, toekomst winkelstraten en FOC Bleizo.

FOC Bleizo NEE.
Op 13 november heeft GS besloten onder voorwaarden in te stemmen met een FOC Bleizo. Dat voorstel wordt op 21 november in een statencommissie besproken waarna op 12 december Provinciale Staten een besluit zal nemen. Onze actie om dit om te buigen in een FOC Bleizo NEE loopt natuurlijk door.
Hier onze "actie-poster", de bittere pil en de Bleizo-sluiter.

Op 14 november heeft TV Rijnmond aandacht besteed aan het onderwerp FOC. Voor de uitzending klikt u hier, vanaf minuut 9 het onderwerp.
Op de site Lansingerland.info is een uitstekende samenvatting te vinden van de cie behandeling op 21 november in de Staten. Op 12 december zal Provinciale Staten een besluit nemen.

De datum 12-12-12 zullen wij ons nog lang herinneren. De provincie heeft op die datum de FOC Bleizo voorstellen tegengehouden. Wij, de 3 winkeliersverenigingen Lansingerland, zien onze acties en lobby-werk van 2,5 jaar beloond. Het gezonde verstand heeft in dit geval gelijk gekregen.
Helaas was het eerste uur van de uitzending van het provinciale debat door een storing niet te volgen. Vandaar deze link naar de tekst die Danny Doesburg namens ons heeft ingebracht.