Het bestuur van de Winkeliersvereniging Bleiswijk wordt gevormd door:
voorzitter Gerard Scholten
penningmeester Jannie Muilenburg
secretaris vacant
bestuurslid Thomas de With

correspondentie adres
Postbus 113
2665 ZJ Bleiswijk

Voor het bedenken en uitvoeren van activiteiten is een gelijknamige commissie in het leven geroepen.
Actieve deelnemers zijn:
Jurrina v.d. Lecq, bestuurslid
Rafke van der Linde
Lotte Molenaar
Debbie Duijndam
Mike Bekkers
Renate Jenniskens